יציאת מצריים והסיפור האמיתי שמאחורי ההגדה

אפריל 12, 2014
"מדוע הומצא סיפור יציאת מצרים, מתי החל המנהג של ליל הסדר ואיזה הסטוריון החליט שבני ישראל בנו את הפירמידות?"
התחל
Image source: http://קריעת ים סוף. ציור מאת לידיה קוזניצקי, באדיבות משתמש effib בויקימדיה
התחל
אבי בליזובסקי

יציאת מצרים - היתה או לא היתה

ציאת מצרים הפכה לסמל אוניברסלי של מאבק בשיעבוד למען חירות. קבוצות רבות נכסו אותה לעצמן. מה ידוע לנו על המהימנות ההסטורית של הסיפור? היש עדויות לכך שיציאת מצרים אכן התרחשה? האם האמת ההסטורית בכלל חשובה?
http://www.hayadan.org.il/yetziat_mizraim-30040/

יציאת מצרים: המספרים שלא יאמנו

בשמות יב' פסוק 37 נכתב במפורש "ויסעו בני-ישראל מרעמסס סכתה כשש-מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף" * היו שחישבו שעם הנשים, הטף, הקשישים והערב-רב עלה מספרם של היוצאים ממצרים על 3 מיליון. האמנם הדבר בכלל הגיוני? שואל בראין פאלמר
http://www.hayadan.org.il/exodus-from-egypt-unbelevable-numbers-0804092/

פסח: החג בשירות הפוליטיקה

חג הפסח הומצא בעיקר בתקופת חזקיהו מלך יהודה – כמעט 800 שנה לאחר האירועים המתוארים בו כביכול
http://www.hayadan.org.il/passover-as-a-political-instrument-2803109/

ההגדה בשירות הפוליטיקה

בהגדה של פסח נזכרים רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי יהודה ורבי יוסי. חלקם אכן חי ופעל בימי רבן גמליאל, אלא שרבי יוסי ורבי יהודה חיו ופעלו לאחר פטירת רבן גמליאל.
http://www.hayadan.org.il/politic-motives-of-the-hagada-0904104/

פסח 3: עבדים היינו, אבל לא בפירמידות

מגמתו האפולוגטית של יוסף בן-מתתיהו היא שעמדה מאחורי תיאורו. בחירתו בפירמידות ושיוכן לעבודת העברים העצימה את תחושת הסבל והעינויים שהיו מנת חלקו של העם, ובו בזמן האדירה את מעשה העברים ואת תרומתם לתרבות האנושית.
http://www.hayadan.org.il/pyramids-040404/

סדר פסח קדם לישיבה הלילית המפורסמת בבני ברק

המסורת רואה בהוראה חשובה זו של רבן גמליאל, נשיא הסנהדריןן, את המנוף שעל בסיסו החלה והתנהלה סעודת ערב החג המסורתית, מה שידועה במקומותינו בשם "ארוחת ליל הסדר". ואולם עדויות בדבר קיום ארוחת הסדר מופיעה בקטעים קדומים במשנה ובתוספתא ובמקומות אחרים, כגון הסעודה האחרונה המפורסמת
http://www.hayadan.org.il/passover-seder-in-the-second-temple-era-1304149/
START
John Doe |
Page loading slowly...
click here to view screenshot
חזור
התחל שוב
הגעתם לסוף המסלול:
יציאת מצריים והסיפור האמיתי שמאחורי ההגדה
אהבתם? שתפו הלאה
מסלולים מומלצים: