Oral Bagrut - YTRG

July 14, 2015
שלום,

במצגת זו תמצאו את ההנחיות לגבי עבודת הפרוייקט.
כדי להתחיל, יש ללחוץ על העיגול הצהוב במרכז, או על השלבים השונים.
בהמשך אוסיף מידע וחומרים נוספים גם על הפרוייקט וגם על הריאיון האישי.
nkm670@gmail.com אפשר לפנות גם במייל
בהצלחה!
START
START
Miriam Nakar

הקדמה כללית

להלן הסבר כללי על מבנה הבגרות בעל פה.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13003/?time=1436384224

POSSIBLE TOPICS

מצורף דף עם נושאים אפשריים. כמובן אפשר להציע גם נושאים אחרים, אך יש לעדכן אותי *מראש*, כדי לקבל אישור שהנושא ראוי והולם.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13198/?time=1436897352

נושא ומקורות

בטרם התחלתם לכתוב את העבודה יש לקבל את האישור שלי. יש למלא את הטופס הבא. רק לאחר שאישרתי את הנושא, אפשר להתחיל לכתוב את העבודה כמו כן, לא לשכוח להדפיס את המקורות עליהם אתם נסמכים! אם המקור ארוך מאוד, מספיק להדפיס 3-4 עמודים רלוונטים.
https://docs.google.com/forms/d/1PoWRdbcy-SC8lJq0T7REZL1v3o-Olka-tHdB_LdwJDY/viewform

COVER PAGE

להלן דוגמא לעמוד השער. יש לכלול שם תלמיד, שם מורה, תאריך, עיר, שם ביה"ס, כיתה, רמת לימוד (4,5 יח"ל). כמובן להוסיף תמונה. לא למספר את עמוד השער
//cdn.roojoom.com/content-service/image/35656/?time=1436897351

TABLE OF CONTENTS

להלן דוגמא לדף תוכן עניינים.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13001/?time=1436897349

INTRODUCTION AND RATIONALE

יש להסביר מדוע בחרת את הנושא. מה עניין אותך באופן אישי ללמוד על האדם / האירוע. זכרו, ביום הבגרות בעל פה עם הבוחנת, היא מצפה מכם להרצות ולהסביר, וגם אז תצטרכו להבהיר לה מדוע בחרתם את הנושא הזה
//cdn.roojoom.com/content-service/text/30952/?time=1436897348

BIOGRAPHY

בחלק זה עליכם להציג מידע ביוגרפי על חייה ופועלה של האישיות שבחרתם. זכרו, יש לסכם את החומר. פעולת העתק-הדבק עלולה להביא לפסילת העבודה. עוד זכרו, כי ‏‏‏הבוחנת רשאית לבחון אתכם על המידע או על אוצר המילים שמופיע בעבודה שלכם. לכן, כדי למנוע מבוכה מיותרת ואי נעימות, וודאו שאתם מבינים מה **כתבתם** בעבודה שלכם!
//cdn.roojoom.com/content-service/text/30953/?time=1436897349

AN INTERVIEW WITH ...

נסחו ריאיון דמיוני. פירוט ההוראות בעמוד מצד ימין.
//cdn.roojoom.com/content-service/text/30954/?time=1436897348

Timeline

צרו ציר זמן של אירועים מרכזיים שהובילו לפרסומה של האישיות שבחרתם. מצאו לפחות 5 אירועים והוסיפו הסבר קצר ותמונה הקשורה לכל אירוע.
//cdn.roojoom.com/content-service/image/35660/?time=1436897349

A Personal Letter

כתבו מכתב לדמות. הסבירו כיצד השפיעו מעשיה/חייה על חייכם. לקח חשוב שלמדתם מהדמות, תכונות אופי שאתם חולקים ועוד.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13010/?time=1436897342

לסיכום

נכון לעכשיו, אלו השלבים שעליכם להגיש בתחילת שנה. זכרו, עמידה בזמנים היא רכיב בציון על העבודה. יש להגיש את העמודים שפורטו לעיל בקלסר חצי שקוף. בהצלחה!
//cdn.roojoom.com/content-service/image/35659/?time=1436897342

יום הבגרות בעל פה! הקדמה

//cdn.roojoom.com/content-service/text/31100/?time=1436808044

ריאיון אישי - דוגמא

ככל שתרבו להתאמן ולהכין הרצאה מוכנה מראש על עצמכם, כך תרשימו את הבוחנת יותר. להזכירם, כמובן, שבשלב כלשהו, תתבקשו גם לענות על שאלות מצד הבוחן/הבוחנת.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13184/?time=1436897342

דוגמא לשאלות על הפרוייקט

להלן מספר שאלות על הפרוייקט שהבוחן/הבוחנת יכולים לשאול. כמובן, שהבוחנים אינם מוגבלים דווקא לרשימה כאן, ובאפשרותם לשאול כל שאלה אחרת.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13185/?time=1436897341

ORAL SCALES

להלן חלוקת הנקודות ביום הבחינה בעל פה. ריאיון אישי - 40 נקודות. פרוייקט - 60 נקודות. שימו לב, בחלק הפרוייקט, עליכם להיות מסוגלים להרצות כ-3 דקות. הקראה מדף תוריד נקודות.
//cdn.roojoom.com/content-service/pdf/13186/?time=1436897341

תירגול נוסף לריאיון אישי

להלן קישור למצגת נרחבת ומקיפה יותר על הריאיון האישי.
//cdn.roojoom.com/content-service/text/31136/?time=1436897341
START
John Doe |
Page loading slowly...
click here to view screenshot
Back
Replay
You have reached the end of:
Oral Bagrut - YTRG
Was it helpful? Share it!
Recommended next Roojooms: